Aanbod

Digitalisering is geen doel op zich, maar is een middel voor bedrijven om de uitdagingen rondom tekorten aan personeel, materialen en energie op te lossen en hun internationale concurrentiepositie te verbeteren. Voor de Zuid-Hollandse bedrijven die digitale technologieën ontwikkelen en op de markt brengen liggen er grote internationale kansen en is het waardevol om regionaal ontwikkel- en testpartners te hebben. En voor overheden telt dat digitalisering bijdraagt aan een gezonde economische groei (energiezuinig, circulair, duurzaam winstgevend) in de maakindustrie, glastuinbouw en haven- en maritieme industrie in Nederland; en aan strategische autonomie: regionaal kunnen produceren van kritische goederen.

Wanneer een bedrijf zich meldt, wordt altijd gestart met een goed gesprek om via een gestandaardiseerde methode de digitaliseringsambitie en de mogelijke ondersteuning vanuit Digitalzh in kaart te brengen.

Het identificeren van problemen

Het vraaggestuurde Digitalzh heeft een groot aantal tools binnen handbereik, deels bestaande en bewezen tools, deels nieuw opgezet dan wel in samenwerking met partners, testfaciliteiten en binnen groepen. Op basis van de prangende vragen die de ondernemer stelt, bekijkt het Digitalzh-team naar de juiste ontsluitende diensten. Zo neemt een coach de ondernemer bij de hand via het Digital Maturity Assessment, wordt met TB4I advies op maat uitgebracht in een digitaliseringsplan en maken we ondernemers bewust van hun businesscase of om de nodige marktvalidatie te krijgen.

De eerste activiteiten

In de eerste 6 maanden staan we zij aan zij met de ondernemer op diverse matchmaking events in binnen- en buitenland. Al je vragen kun je stellen aan het Digitalzh contactpunt op de website en via social-media.

Digitalzh is de wegwijzer in het digitale landschap. Om alvast kennis te maken, bieden we jou de volgende bestanden aan. Het geeft weer hoe wij kunnen ondersteunen bij jouw digitale vraag.