Hoe digitale oplossingen de glastuinbouw helpen om internationaal aan kop te blijven

Glastuinbouwers en technologiebedrijven: al generaties lang vinden groene en grijze kennis elkaar in het Westland. Door elkaar op te zoeken voor digitale innovatie, blijft de glastuinbouw ook in de toekomst internationaal aan kop. Er worden in Zuid-Hollands al veelbelovende resultaten geboekt.

Digitalisering, robotisering en AI bieden tal van interessante kansen voor de glastuinbouwsector. Maar kant-en-klare toepassingen zijn er nog weinig. Als de sector wacht tot die er zijn, loop je het risico dat Nederland zijn internationale koppositie kwijtraakt. Daarom is het zaak dat glastuinbouwers en technologiebedrijven elkaar opzoeken om samen die digitale innovatieslag te maken.

Kansen voor de glastuinbouw

Handmatig gewassen inspecteren is erg tijdsintensief en vraagt om ervaren krachten. Maar die ervaring kan niet voorkomen dat iedereen net even anders registreert. De gegevens zijn daardoor subjectief. Camera’s in combinatie met beeldherkenningssoftware zorgen voor objectieve gegevens. Sensoren in de kas kunnen andere objectieve data toevoegen voor een steeds completer beeld van de ontwikkeling van gewassen.

Met digitale gewasinspectie weet je steeds beter hoe gewassen zich ontwikkelen. Die kennis kun je gebruiken om het klimaatsysteem in de kas te verbeteren. Zo ontstaat een positieve feedbackloop van plantgroei monitoren en bedrijfsvoering optimaliseren. Dit heeft weer als resultaat dat je grondstoffen en energie steeds efficiënter kunt inzetten.

Technologie om gewassen te inspecteren kan ook helpen om de planten of vruchten te selecteren die klaar zijn om te worden geoogst. Die kennis hoeven medewerkers dan niet eerst te leren. Een volgende stap is de oogstrobot, die bijvoorbeeld de rijpe tomaat plukt. Maar ook andere vormen van robotisering maken telers minder afhankelijk van seizoensarbeid.

Voorbeelden in de glastuinbouw

Het model van Track32 is geïntegreerd in de software van Mprise Agriware. Medewerkers van Van Egmond Lisianthus kunnen dus voortaan, terwijl ze door de kas lopen, steekproefsgewijs foto’s maken van de kiemplanten en van de QR-code op de tray. Daaruit blijkt welk percentage van de zaden in een partij daadwerkelijk kiemt, en dus of er voldoende kiemplanten geleverd kunnen worden aan een teler, of dat er extra zaden moeten worden geplant.

Zaadjes en stekjes beoordelen met AI

Door middel van dagelijkse steekproeven controleert opkweker Van Egmond Lisianthus hoe de zaden presteren. Dat is tijdrovend en subjectief. Techbedrijven Mprise Agriware en Track32 ontwikkelden daarom een mobiele app met beeldherkenning en een AI-rekenmodel. De kunstmatige intelligentie werd getraind met foto’s die de medewerkers maakten.
Wanneer medewerkers nu steekproefsgewijs foto’s maken van de kiemplanten, geeft de app aan welk percentage van de zaden daadwerkelijk ontkiemt. Dat is dankzij de nieuwe technologie al na zes weken duidelijk, waar dat voorheen ongeveer tien weken was. De volgende stap in digitalisering: uitval voorspellen.

524+

MKB bedrijven
digitaliseerden in 2023

100+

Bedrijven geholpen in de glastuinbouw met digitaliseren

10.000+

Mensen hielpen we met hun vraag over digitalisering

4 tips voor digitale innovatie

Bespreek vrijblijvend je digitale vraagstuk.

Brenda van den Berg is digitaal verbinder en programmamanager bij RoboCrops en begeleidt glastuinbouwbedrijven bij digitale innovatie. Neem contact op met Brenda om vrijblijvend je digitale vraagstuk te bespreken.

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

Brenda van den Berg-Kouwenhoven

Digitaal verbinder Glastuinbouw