Hoe denkt de ondernemer in de maakindustrie over digitalisering en automatisering binnen de organisatie?

Wist je dat digitalisering jou als ondernemer kansen biedt om de productiviteit te verhogen? Dat je op een efficiënte en vernieuwende manier kan gaan ondernemen? En natuurlijk is het lastig om de vertaalslag van nieuwe technologieën naar concrete aanpassingen binnen jouw organisatie te maken. Simpelweg ontbreekt het vaak aan tijd, kennis en kunde om je hierin te verdiepen.

In dit artikel delen we interessante resultaten van een onderzoek van het Kenniscentrum Business Innovatie van Hogeschool Rotterdam binnen het SMITZH-programma, dat sinds 2017 liep en vorig jaar succesvol afsloot. Resultaten die ook jou als ondernemer op het gebied van digitalisering, automatisering, ERP en preventief onderhoud aan het denken zetten.

Het SMITZH-programma

In 2017 is in Zuid-Holland gestart met het SMITZH-programma. SMITZH staat voor Smart Manufacturing Industriële Toepassing in Zuid-Holland. Het doel van dit project is om dé vraagbaak te zijn voor alle vragen rondom smart manufacturing voor de mkb maakbedrijven in Zuid-Holland. En om deze bedrijven te ondersteunen bij het voorbereiden en implementeren van smart manufacturing. Oftewel ondersteuning te bieden bij het vaststellen en uitvoeren van een strategie, het vinden van de juiste partners en het ontwikkelen en toetsen van ontbrekende technologie. Om de kansen en belemmeringen op het gebied van digitalisering en automatisering effectief in kaart te brengen, hebben we een eigen meetinstrument ontwikkeld: de Digiscan.

Wat is de Digiscan?

Bij de ontwikkeling van de Digiscan is ervan uitgegaan dat ieder bedrijf uniek is in de producten die worden geleverd, de historie, het management, de klanten, de bedrijfsprocessen en natuurlijk de medewerkers. Deze combinatie maakt elk bedrijf anders en dus niet eenvoudig te vergelijken met andere bedrijven. In de Digiscan behandelen we drie hoofdthema’s:

  • Aanbod: welk probleem los ik voor mijn klant op?
  • Bedrijfsvoering: hoe zorg ik dat mijn klant krijgt wat hem is beloofd?
  • Commercie: hoe maak ik het aanbod bekend aan klanten?

Per hoofdthema stellen we een aantal vragen. Het is een hulpmiddel voor een inventarisatie van individuele kansen en belemmeringen rondom digitalisering en automatisering binnen de onderneming. Vragen die betrekking hebben op productinnovatie en procesinnovatie. De vraag ‘Waar kan het beter?’ is hierin erg belangrijk.

Resultaten van het onderzoek

In het SMITZH-programma heeft het Kenniscentrum Business Innovatie van Hogeschool Rotterdam dertig ondernemers aan de hand van de Digiscan ondervraagd over de kansen van digitalisering voor hun onderneming. Het doel? Om bij deze maakbedrijven te inventariseren waar de kansen voor digitalisering en automatisering liggen. En om geïnteresseerde bedrijven binnen het SMITZH-netwerk aan elkaar te koppelen, zodat deze kansen uitgewerkt kunnen worden tot concrete toepassingen.

In het onderzoek zijn een aantal hoofd- en sub thema’s besproken. Met interessante resultaten die we graag met je delen.

Digitalisering is nog steeds een technisch vraagstuk

Digitalisering is nog steeds een technisch vraagstuk. Maar bovenal is het een veranderopgave. Verandering staat veelal synoniem voor risico. Ondernemers zijn heel voorzichtig met het veranderen van hun primaire processen. Er heerst angst om de primaire processen, die in de loop der jaren zijn ontstaan en waaraan iedereen dus gewend is, te automatiseren. De impact van de veranderingen wordt niet goed overzien hoewel ondernemers het gevoel hebben dat het efficiënter en beter zou kunnen. Het ‘gat in het ERP’ leidt ertoe dat in het productieproces digitale data wordt omgezet naar analoge gegevens en weer terug.

“Wij staan voor een drastische verbetering van de interne processen met behulp van automatisering. Een ERP-oplossing kan helpen het gehele proces efficiënter te maken. Maar we vinden het een risico als er dingen fout gaan.”

Bewust van de kansen voor verbetering met behulp van digitalisering

Ondernemers zijn zich bewust van de kansen voor verbetering met behulp van digitalisering. Op onderdelen gebeurt er in de praktijk veel als gevolg van efficiencyverbetering. Machines voldoen doorgaans aan het doel qua mate van digitalisering. Het is wel opvallend dat bedrijfsprocessen vaak nog niet integraal gedigitaliseerd zijn en het ‘productiegedeelte’ vaak nog analoge overdracht bevat. De indruk ontstaat dat ondernemers het primaire proces nog niet durven te digitaliseren.

“We zien kansen om het proces verder te digitaliseren, maar hoe is nu nog een onbekende uitdaging.”

Ondernemingen die ook services leveren, zoals onderhoud en reparatie, zijn zich vaak niet bewust van de informatie die zij uit data van de klanthistorie kunnen halen. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud voorspellen en preventief onderhoud en het ontwikkelen van nieuwe diensten. Overigens zijn de klanten hier ook niet altijd klaar voor.

Geen langere termijnvisie

Het merendeel van de ondernemingen heeft een visie die niet veel verder gaat dan twee jaar. Vooral kleine ondernemingen hebben geen langere termijnvisie. Ze laten zich leiden door de actualiteit van de dag; deze bepaalt de agenda. Maar ook de werkdruk belemmert ondernemers om een stapje naar achteren te doen, het geheel te overzien en na te denken over de strategie voor de toekomst.

“De urgentie is bij ons niet heel groot, omdat de resultaten heel goed zijn.”

Smart manufacturing pas zinvol als bedrijfsprocessen op orde zijn

Eén belangrijke les uit het onderzoek is dat smart manufacturing pas zin heeft als bedrijfsprocessen op orde zijn. Zowel wat betreft de procesinrichting als de mate van digitalisering. Pas als het fundament integraal klopt, is het verstandig om stappen te zetten in de innovatie van de productie. Dan worden ad hoc oplossingen voorkomen en kan optimaal profijt worden getrokken.

In dit artikel delen we interessante resultaten van een onderzoek van het Kenniscentrum Business Innovatie van Hogeschool Rotterdam binnen het SMITZH-programma, dat sinds 2017 liep en vorig jaar succesvol afsloot. Resultaten die ook jou als ondernemer op het gebied van digitalisering, automatisering, ERP en preventief onderhoud aan het denken zetten.

Het SMITZH-programma

In 2017 is in Zuid-Holland gestart met het SMITZH-programma. SMITZH staat voor Smart Manufacturing Industriële Toepassing in Zuid-Holland. Het doel van dit project is om dé vraagbaak te zijn voor alle vragen rondom smart manufacturing voor de mkb maakbedrijven in Zuid-Holland. En om deze bedrijven te ondersteunen bij het voorbereiden en implementeren van smart manufacturing. Oftewel ondersteuning te bieden bij het vaststellen en uitvoeren van een strategie, het vinden van de juiste partners en het ontwikkelen en toetsen van ontbrekende technologie. Om de kansen en belemmeringen op het gebied van digitalisering en automatisering effectief in kaart te brengen, hebben we een eigen meetinstrument ontwikkeld: de Digiscan.

Wat is de Digiscan?

Bij de ontwikkeling van de Digiscan is ervan uitgegaan dat ieder bedrijf uniek is in de producten die worden geleverd, de historie, het management, de klanten, de bedrijfsprocessen en natuurlijk de medewerkers. Deze combinatie maakt elk bedrijf anders en dus niet eenvoudig te vergelijken met andere bedrijven. In de Digiscan behandelen we drie hoofdthema’s:

  • Aanbod: welk probleem los ik voor mijn klant op?
  • Bedrijfsvoering: hoe zorg ik dat mijn klant krijgt wat hem is beloofd?
  • Commercie: hoe maak ik het aanbod bekend aan klanten?