Kansen voor digitaliseren in de maakindustrie | Digitalzh

Lees hoe digitale oplossingen de maakindustrie helpen om internationaal concurrerend te blijven.

Hoe digitale oplossingen de maakindustrie helpen om internationaal concurrerend te blijven

Het is pure noodzaak voor maakbedrijven om efficiënter en effectiever te werken. Digitale hulpmiddelen zijn daarbij niet meer weg te denken. Dat kan gaan om automatisering, maar ook om kleinere stappen, zoals een webshop, een ERP-pakket, een 3D-tekenprogramma of een slimme CNC-machine.

Technische tekeningen worden al jaren niet meer met de hand gemaakt. Eerst ging de industrie over op CAD-tools voor 2D-tekeningen en tegenwoordig gaat alles in 3D. De uitdaging is om de digitale gegevens vanuit het tekeningenpakket te vertalen naar andere toepassingen. Zodat je bijvoorbeeld CNS-freesmachines makkelijker kunt programmeren. Het gebruik van digitale gegevens om productieprocessen te verbeteren en te versnellen wordt ook wel ‘industrie 4.0’ genoemd.

Van industrie 4.0 naar industrie 5.0

De volgende stap is industrie 5.0: de inzet van digitale technologie om met onder meer cobots de mens zoveel mogelijk te ondersteunen in het productieproces. Momenteel wordt op de werkvloer nog veel met papier gewerkt. De stap om ‘paperless’ te gaan blijkt groot. AI, 5G en IoT bieden veel mogelijkheden voor maakbedrijven om digitale stappen te zetten. Door samen op te trekken, kan de Zuid-Hollandse maakindustrie zijn internationale concurrentiepositie verstevigen.

Kansen voor de maakindustrie

Er zijn veel ERP-pakketten (enterprise resource planning) en andere IT-oplossingen op de markt. Het ‘paperless office’ is gemeengoed en het biedt kansen om dit door te voeren naar de productievloer: paperless manufacturing. Veel maakbedrijven lopen hierbij tegen dezelfde uitdaging aan, want hoe vertaal je die 3D-tekening naar je ERP-pakket? En wel op zo’n manier dat de mensen op de werkvloer meteen over een materialenlijst en paklijst beschikken. Niet op papier, maar op een tablet. Waarbij medewerkers zich ook gemotiveerd voelen om de digitale tools te gebruiken.

Een bijkomende uitdaging is het behoud van flexibiliteit. Dit staat soms op gespannen voet met de mogelijkheden die IT-oplossingen bieden. Wanneer iets met spoed moet worden geleverd en gefactureerd, mag het niet blijven hangen op een gereedmelding. Maar de grootste uitdaging vormen misschien wel de kosten. Als maakbedrijven samen optrekken, kunnen ze de ontwikkelkosten delen.

Onderhoud aan de productielijn of het machinepark betekent dat de boel stilstaat. Dat wil je zoveel mogelijk voorkomen. Met de data uit je machines en de data van service en onderhoud kun je onderhoudsmodellen ontwikkelen. Hiermee kun je voorspellen wanneer onderdelen een onderhoudsbeurt nodig hebben of toe zijn aan vervanging. Zo kun je onderhoud efficiënt inplannen, precies wanneer het nodig is.

Sommige stappen in het productieproces zijn al geautomatiseerd, maar veel taken zijn zo complex dat hiervoor mensen nodig blijven. Digitale werkinstructie, bijvoorbeeld via een tablet of google-glass, kunnen nieuwe en ervaren medewerkers ondersteunen om sneller en met minder fouten te werken. Hun werk wordt er veiliger en vaak ook leuker door. Dat maakt je als werkgever aantrekkelijker, bovendien heb je minder mensen nodig om hetzelfde werk te doen.

Hoe maakbedrijven en fieldlabs samenwerken aan digitalisering

Voorbeeld 1: robots aan de lopende band

Fieldlab RoboHouse, verbonden aan de TU Delft, is de test-, ontwikkel- en ontmoetingsplek voor iedereen die zich bezighoudt met robotica. Vaak is de vraag: welke robots zijn er op de markt en hoe kun je die inzetten om je proces te optimaliseren? Bierbrouwer Heineken kwam met een andere vraag naar RoboHouse: waar hebben de operators die onze machines bedienen behoefte aan, en hoe kun je dat met een robot faciliteren?

RoboHouse ging in gesprek met de operators. Een robot die omgevallen bierflesjes op de lopende band opraapt, luidde hun antwoord. Om die robot te ontwikkelen werkte RoboHouse samen met TNO. RoboHouse verzorgde de technologie voor het herkennen van de omgevallen fles, de softwarematige aansturing van het systeem en het bouwen van de gripper die het gevallen flesje oppakt. TNO nam de aansturing en bewegingen van de robot op zich.

524+

MKB bedrijven
digitaliseerden in 2023

100+

Bedrijven geholpen in de glastuinbouw met digitaliseren

10.000+

Mensen hielpen we met hun vraag over digitalisering

4 tips voor digitale innovatie

Bespreek vrijblijvend je digitale vraagstuk.

Jan Willem van der Wolf is Digitaal Verbinder Maakindustrie en begeleidt maakbedrijven in Zuid-Holland bij digitale innovatie. Neem contact op met Jan Willem om vrijblijvend je digitale vraagstuk te bespreken.

Jan Willem van der Wolf

Digitaal Verbinder Maakindustrie